İpek yolu üzerindeki En Büyük Cam Sera Serbest bölge projesi

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı'nın, Buhara Valiliği'nin ve çevre ilçe belediyelerinin değerli destek ve katkılarıyla...

Özbekistan'ın manevi kadim şehri Buhara'da,

23 Adet 30.000m² - 1 Adet 40.000m² - 10 Adet 60.000m² - 4 Adet 100.000m² - 1 Adet en yüksek kalitede üretim yapan fidelik

 

    3 Yıllık İnşaat Yatırımı Toplam Bedeli
    150.000.000€ - 200.000.000€

    Proje Bitiminde Yaratacağı İstihdam
    2.000 - 2.200 Kişi

    Domates Bazında Üretim Miktarları
    59.150Ton/Yıl Minimum - 109.850Ton/Yıl Maksimum

 

    1.800.000m²‘lik alanda en yüksek kalitede ve yüksek tonajda ister sebze, ister meyve, ister çiçek üretimi
    Her biri en gelişmiş Hollanda teknolojileri ile donatılmış modern Hidrofonik Cam Sera Tesisleri
    Showroom, Mağaza, Depo, Restaurant ve Sosyal Tesisler
    Hollanda danışman firması ile entegre üretim danışmanlığı
    Tüm hizmetler için Buhara Valiliği ile entegre olmuş kusursuz altyapı çalışmaları

 

    PROJEMİZİN YATIRIMCIMIZA SUNACAĞI AVANTAJLAR

    Mükemmel Lojistik        - M39 no’ lu otoban yola cepheli

    Merkezi Konumda         - Buhara Merkez’den ve Buhara Havalimanından sadece 13Km uzaklıkta

    İşçilik Olanakları           - Genç ve çalışkan nüfusun bulunduğu çevre ilçe ve köylerin merkezinde

    Altyapı Hizmetleri         - Doğalgaz, su, elektrik, telefon, internet hizmetleri kapınızda

    Ürün Pazarlama İmkanı - Cam sera yapısı gereği üretilebilecek en kaliteli, en uzun raf ömürlü, en fazla tonajdaki ürünü, jeo politik konumundan ötürü çevre ülkelere                                                                           kolaylıkla ürün pazarlama imkanı

     

    PROJEMİZİN BÖLGEYE SUNACAĞI AVANTAJLAR

    Buhara ‘nın ticari, ekonomik ve sosyo kültürel gelişimine önemli katkı sağlaması

    Buhara’nın çevre ülkelerde de kaliteli sebze – meyve üretimine istinaden, komşu ülkelerde bile üretimde ve satışda karar verici merkez konumuna gelmesi

    Seracılık yan sanayisinin gelişiminde önemli rol oynayacak olmsı

    Uluslararası standartlarda bilimsel merkezlerin kurulumuna büyük katkı sağlaması

    Lojistik hizmetlerin oluşumuna en büyük katkıyı sağlamak

    İstihdam Oluşturma – 1 İşçi / 1.000m² ’lik Alanda ( İdari personel ve yan sanayiler hariç )

    Özbekistan ve Buhara ekonomisine katma değer ve ihracat payı sağlama

    Su, ısı kaynakları, vb kısıtlı doğal kaynakların minimum seviyede kullanımını sağlama

    Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili çalışmaların bölgede hız kazanacak olması

    Üst seviyede kontrollü tarım uygulamaları ve maksimum gıda güvenliği prosedürleri ile sağlıklı beslenme

    İnsan sağlığı ve çevre kirlenmesine engel olmak üzere, gübre, tarım ilaçları, dezenfektan ve kimyasalların kullanımını minimize etmek

    Birim m² ‘den alınabilecek en üst düzeydeki hasat ile arazi kullanımını optimize etmek
     

    PROJE SAHİPLERİNE ÖZEL                                                                                 TAM MUAFİYET

         300.000$ -   3.000.000$ Arası Yatırıma İstinaden 3 Yıl Boyunca                         MÜLK VERGİSİ

      3.000.000$ -   5.000.000$ Arası Yatırıma İstinaden 5 Yıl Boyunca                         KAR VERGİSİ

      5.000.000$ - 10.000.000$ Arası Yatırıma İstinaden 7 Yıl Boyunca                         TEK VERGİSİ

    10.000.000$ -      Üzeri       Arası Yatırıma İstinaden 10 Yıl Boyunca                        MECBURİ ÖDEMELER

     

    Yatırımınız İle Alakalı Yurtdışı İthalatlarınızda                                                           GÜMRÜK VERGİSİ