Su ve Sulama Sistemleri

Su yeryüzünde bulunan, yaşamın döngüsünü sağlayan en değerli kaynaktır. Ne var ki, hali hazırda zaten kısıtlı olan, hatta bugün için bile birçok ülkenin yeterli kaynaklarının bulunmamasından dolayı, ciddi anlamda eksikliğini yaşadığı yeraltı su kaynaklarının kullanımını minimize etmek, ancak en üst kalitedeki sulama sistemlerinin seralarımıza entegresi ile mümkün olabilmektedir. Seranın ön tasarım sürecindeki en önemli hesaplamalardan birisi de, bu değerli kaynağın, nerede ve ne kadar mevcut olduğudur. Bir önemli diğer konu ise bu suyun kalitesidir.

Varnet’in tavsiye edeceği teknik çözümlerin temelini yaşam döngüsü analizi oluşturmaktadır ve bu nedenle bir taraftan su tüketimi azaltılarak masraflardan kısılmalı, diğer taraftan da çevre üzerindeki etkisi azaltılmalıdır.

Kapalı bir sulama döngüsü sistemi gübre kullanımını %40 oranında düşürürken su kullanımında da, %65’lik bir tasarruf sağlamaktadır. Bu uzun vadede çok önemli bir kazanımdır.


Farklı faktörlere bağlı olarak, suyun hijyenliğini destekleyebilecek değişik yöntemler bulunmaktadır. Projenin büyüklüğüne ve talebe istinaden, drenaj suyunun UV lambalarıyla entegre dezenfeksiyon sistemlerinden, ozonla arıtma sistemlerine, drenaj suyu ısıtılıması ile yapılan dezenfeksiyon sistemlerine kadar yapılacak her türlü uygulama bizce önem teşkil etmektedir. Örneğin, Varnet, sistemi tıkayabilecek ve/veya patojenli sulamaya neden olabilecek biofilm oluşumunu olabildiğince azaltabilmek için, özel iç kaplamaya sahip borular kullanmaktadır.   

Bizler suyun arıtılması / kirden temizlenmesi için en son teknolojileri yakından takip etmekteyiz ve uzman görüşlerimizi tarafınıza sunabilmekteyiz.