Neden Cam Sera

DOĞRU SERA SEÇİMİ2016 - 2017 yılları itibariyle, Türkiye'de kişi başı yıllık domates tüketim miktarı yaklaşık 118Kg iken, dünya nüfusunun ortalama domates tüketim miktarı ise yaklaşık 6Kg'dır. Siz de takdir edersiniz ki, önceden beri yatırım yapacakların kulağına yakınlarımızın tavsiyesi hep '' parayı yiyemezsiniz, en iyi yatırım yiyeceğe yapılır, kaybetmezsin '' olmuştur. Dünya nüfusunun devamlı artış içerisinde olmasının yanısıra, serada yetişen kaliteli ve gıda güvenliğini sağlayabilecek ürünleri alabilme potansiyeline sahip nüfusun ivmeli artışı, yatırım kararları alırken, yiyecek üretimini ön planda tutmamız gerektiğinin basit bir göstergesidir. Üretimi gerçekleştirmek için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, yüksek ilk yatırım ya da yıllık yüksek sarfiyat bedellerinden dolayı mümkün olmayabilme ihtimalinden dolayı; fosil yakıtların minimum miktarlarda kullanılması maliyet hesapları, çevre kirliliği ve benzeri nedenlerden ötürü bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan, kısıtlı doğal kaynaklarımızı en etkin ve optimum şekilde kullanmak zaten çok önem taşımaktadır.Toprakta üretim ise zaten fazlaca verilip kontrol edilemeyen gübre, su sarfiyatı sonucu oluşan maliyetler ve kimyasal karışımları ile toprağın verimsizleşmesi, çoraklaşması toprakta üretimi artık ikinci plana atmıştır. Hele ki patojenlerin bitkilere toprakta üretim ile bulaşıp yayılması hem daha kolay olmasından ve halihazırda verim miktarlarının, toprakta çok daha düşük olmasından dolayı modern tarım başlığı altında, toprakta üretimin artık tercih edilmemesine sebebiyet vermektedir.


Peki ya gittikçe anormalleşen iklim koşullarına ne demeli... Fırtınalar, hortumlar, dolular, depremler, yangınlar, seller gibi gün geçtikçe anormalleşen iklim koşulları tüm coğrafyalarda üretimlerimizi en az risk ile yapmamız gerektiğini bize vurguluyor. Böyle bir afet durumunda sadece o dönemin hasadını kaybetmekle kalmayacağımız gibi, tüm yatırımımızı ya da yatırımımızın bir kısmında oluşabilecek bir zararla karşı karşıya kalmamız olasıdır. 


Yukarıda saydığımız tüm koşulları göz önünde bulunduracak olursak, bize hangi sera tipinin en uygun ve optimum yatırım seçeneği olabileceğini soracak olursanız eğer; cevabımız kesinlikle, bunun en etkin yolunun Cam Sera ile mümkün olabileceğini söylememiz gerekir…